Breaking

ที่นี่ไม่มีความลับ : “ก.ล.ต.”กระหายอำนาจ แก้กฎหมาย”ติดหนวดตลาดทุน” 

1485517119698-1

 

 

 

โดย เอาราวัณ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  ฉบับ 3246 ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค.2560 
 

"ตลาดหุ้นทั่วโลก"คือสัญลักษณ์ของระบบทุนนิยมเสรี ที่หากภาครัฐหรือผู้กำกับดูแลคิดใช้ "อำนาจ" มากไปจะกลายเป็นการทำลายสัญลักษณ์แห่งระบบทุนนิยมเสรี 

ขนาดนายพลในกองทัพมากมายที่เข้ามารัฐประหาร ยึดอำนาจทางการเมืองในทุกยุคที่ผ่านมา ก็จำแนกเรื่องความเสรีในระบบเศรษฐกิจออกจากการเมือง แต่"อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์" รมว.คลัง และ"รพี สุจริตกุล"เลขาธิการสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กลับผลักดันแก้กฏหมายเพิ่ม "อำนาจพิเศษ" ให้กับก.ล.ต.ที่จะใช้ดุลยพินิจในการปลดกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนได้ เสมือนหนึ่งมีมตรา 44ไว้ให้ก.ล.ต. 

ข้ออ้างนานาประการที่ฝั่งก.ล.ต.ชงถึงมือรมว.คลังเพื่อ "กระหาย" การได้มาซึ่งอำนาจพิเศษ ล้วนแต่เป็นข้ออ้างที่จะก้าวสู่ยุค "ก.ล.ต.ติดหนวดแบบฮิตเลอร์" ตลาดหุ้นในยุคปัจจุบันเป็นประตูในการระดมทุนและแสดงถึงความน่าเชื่อถือของนักลงทุนจากทั้งในและนอกประเทศ ความเชื่อมั่นทั้งปวงจะหายไป 

อภิศักดิ์และระพี จะต้องหันกลับไปดูเจตนารมณ์ของการตั้งก.ล.ต.เมื่อ 16 พฤษภาคม 2535 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนให้เติบโตและเอื้อประโยชน์ต่อการระดมทุน ก.ล.ต.มีหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของตลาดหลักทรัพย์ 

เจตนารมณ์เริ่มแรกไม่มีที่เขาจะให้อำนาจก.ล.ต.เข้าไป "ควบคุม" เพราะกลัวกันว่าการมีอำนาจมากจะตามมาด้วยการ “เคาะกะลา" ถ้าได้คนมากำกับดูแลเป็นคน "ชั่ว" ความจริงก.ล.ต.มีหน้าที่ต้องกล่าวโทษผู้บริหารหรือกรรมการที่กระทำผิดหรือทำให้บริษัทเสียหาย และเมื่อกล่าวโทษแล้วสามารถให้ผู้บริหารเหล่านั้นพักการทำหน้าที่ได้จนกว่ากระบวนการยุติธรรมจะแล้วเสร็จ 

แต่ก.ล.ต.บางยุคก็เลือกปฏิบัติ แก้ระเบียบที่เขียนมากับมือด้วยการ "เอาเท้าลบ" ยกการพักการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้กับ "พวกพ้อง" 

แล้วอย่างนี้สมควรหรือที่จะเอา "อำนาจเบ็ดเสร็จ" ไปฝากไว้ที่ก.ล.ต.ในเมื่อกระบวนการยุติธรรมเรามีและเชื่อถือได้ 

"อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์" พลาดครั้งหนึ่งแล้วในการเสนอแก้กฏหมายปราบปรามทุจริต ด้วยการคิดไม่เอาผิดคนให้สินบน (นายทุน) และให้เอาผิดเฉพาะคนรับ จนถูกคัดค้านโดยทั่วไป เเต่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องใส่เกียร์ถอยแทบไม่ทันในคราวนั้น 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

มาบัดนี้กำลังเสนอแก้กฏหมายฉบับแรกของโลกที่ติดหนวดให้ก.ล.ต.ซึ่งไม่มีประเทศใดในโลกทุนนิยมมีใช้ หาก"อภิศักดิ์" ดึงดันต่อไป คราวนี้พล.อ.ประยุทธ์ มีหวังเจอมากกว่าเข้าเกียร์ถอย