การเมือง ข่าว

รมว.คมนาคม มอบของขวัญวันปีใหม่ไทยให้แก่ชาวสระบุรี เปิดสะพานมิตรภาพ-พญาเย็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบของขวัญวันปีใหม่ไทยให้แก่ชาวสระบุรี เปิดสะพานมิตรภาพ-พญาเย็น 25 มี.ค.

-25 มี.ค.60 – เวลา 10.30 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ-พญาเย็น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ ในการนี้ นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จำนวน 8 แห่ง 

S__9216008

ทั้งนี้ นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการของสะพานมิตรภาพ-พญาเย็น ซึ่งภายในงานมีคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท สื่อมวลชน และผู้แทนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ บริเวณสะพานมิตรภาพ-พญาเย็น จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงานของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียวและเส้นทางจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำ ลำพระเพลิงบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ้านท่ามะปรางค์ อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 
 S__9216034


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สะพานมิตรภาพ-พญาเย็น จะทำให้ประชาชนตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับประชาชนตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สามารถไปมาหาสู่ ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ลดมลภาวะจากการสัญจร ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนมิตรภาพ ในช่วงเทศกาล หรือติดขัดกรณีเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเส้นทางที่ผ่านสะพานแห่งนี้ เป็นเส้นทางลัดจากถนนมิตรภาพช่วงอำเภอมวกเหล็กไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา การสร้างสะพานสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

S__13172810

ตลอดจน นักท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากในการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยไม่ต้องไปกลับรถในเขตอำเภอปากช่อง (กลางดง) เพื่อเข้าสู่ทางหลวงชนบท สาย นม.1016 โดยสามารถใช้เป็นทางเลี่ยงทางลัดได้ เนื่องจากช่วงมวกเหล็กไปปากช่อง เป็นช่วงถนนที่มีความลาดชัน การจราจรติดขัดเป็นประจำ การใช้ทางลัดข้ามสะพานมิตรภาพ – พญาเย็น สู่ทางหลวงชนบท สาย นม.1016 เพื่อไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงสะดวกรวดเร็ว  ลดระยะเวลาในการเดินทาง

S__13172785


 
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบ ก่อสร้างสะพาน พร้อมถนนเชิงลาด ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างรวม 27.806 ล้านบาท  แบ่งเป็นงบประมาณปี 2559 จำนวน 5.684 ล้านบาท และงบผูกพันประมาณปี 2560 จำนวนเงิน 22.122 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง 360 วัน ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2559 โดยรูปแบบโครงการก่อสร้างประกอบด้วย
 – ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร ความยาว 60 เมตร 
 – ก่อสร้างถนนเชิงลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ฝั่งตำบลมิตรภาพความยาว 19.70 เมตร และฝั่งตำบลพญาเย็น ความยาว 833.30 เมตร รวมความยาวถนนเชิงลาดทั้งสองฝั่งเป็นระยะทาง 853 เมตร
 – ก่อสร้างระบบป้องกันการกัดเซาะโดยวางและติดตั้งกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ ช่วงบริเวณสะพาน ท้องคลองและริมตลิ่ง
– ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและสิ่งอำนวยความปลอดภัยบนสะพานและถนนเชิงลาด 

S__13172782

นอกจากนี้ ทช.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของ ทช. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตั้งแต่เริ่มโครงการ ก่อนการก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยยึดถือประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลัก

ซึ่งการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งสองฝั่งลำน้ำเป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาของชื่อสะพานแห่งนี้ว่า“สะพานมิตรภาพ – พญาเย็น”

S__13172781

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน