ข่าว ทั่วไทย

คุก1ปี ปลอดประสพ

วันนี้ (29 มีค. 60) – ผู้สื่อข่าวรายงานจากห้องพิจารณาคดี 710 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนรัชดาภิเษกว่า ศาลอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ อ.1063/2558 ที่นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน อดีต ผอ.สำนักวิชาการป่าไม้ 9 อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายปลอดประสพ สุรัสวดี อายุ 72 ปี อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 

คดีนี้โจทก์ฟ้องสรุปว่า เมื่อระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2546 – 12 พ.ย. 2554 จำเลยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นพนักงานตามกฎหมาย ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ได้ออกคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรฯ ที่ 287/2546 และให้ระงับการมอบหมายงานในหน้าที่ตามคำสั่ง 399/2546 ที่ให้เลื่อนและแต่งตั้งโจทก์ขึ้นดำรงตำแหน่งผอ.สำนัก (นักวิชาการป่าไม้ 9) และให้ถือว่าเป็นการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวไว้ก่อน ซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ เนื่องจากจำเลยมีสาเหตุโกรธเคืองกับโจทก์เป็นการส่วนตัว ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ได้รับพิจารณาให้ได้รับเครื่องราชชั้นสูงกว่าที่ได้รับในปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางราชการ  เหตุเกิดที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ขอให้ลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำสืบแล้วเห็นว่า โจทก์มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร การกระทำของจำเลยได้ การที่จำเลยมีคำสั่งไม่แต่งตั้งโจทก์ให้เลื่อนขั้นเป็นข้าราชการระดับ 9 นั้น ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อกลั่นแกล้งโจทก์ให้ได้รับความเสียหาย จำเลยจึงมีความผิดตามฟ้องจริง พิพากษาจำคุก นายปลอดประสพ จำเลยไว้ 1 ปี ปรับ 20,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา ไว้ 2 ปี และให้จำเลยชดใช้เงินค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 1.4 ล้านบาทด้วย