Breaking ข่าว

ร้อง “ป.ป.ช.” สอบ 13 รองอธิการฯส่อเลี่ยงยื่นทรัพย์สิน

วันนี้ (5 เม.ย. 60) – ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งชาติ (ภตช.) ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายศักดิ์ชัย เมธินีพิศาลกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. ขอให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน ของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย 13 ราย ที่อาจจะมีพฤติกรรมหลบหลีก ซ่อนเร้น เลี่ยงการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ด้วยการลาออกก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ และขอให้กำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมในการแสดงบัญชีทรัพย์สินของบุคคลในกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งขอให้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของ กรรมการ ป.ป.ช. และ ข้าราชการ ป.ป.ช.ตั้งแต่ระดับ 9-11 ทั้งหมดเพื่อสร้างความเป็นธรรมกับผู้ถูกตรวจสอบ และให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า กฎหมาย ป.ป.ช.ในเรื่องนี้ยังมีรูรั่ว เพราะในตำแหน่งรองอธิการบดีนั้นหากเป็นตำแหน่งรักษาการก็ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน จึงอยากให้เพิ่มเติมเข้าไปได้ ไม่อย่างนั้นจะมีการเลี่ยงกฎหมายเกิดขึ้น ทุกมหาวิทยาลัยจะมีแต่รักษาการรองอธิการบดี อย่างมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีรักษาการรองอธิการบดีมา 2 ปีแล้ว ดังนั้น กฎหมาย ป.ป.ช.ควรจะเป็นแหตาเล็ก มากกว่าเป็นอวนตาห่าง ที่จับได้เพียงแค่ปลาใหญ่เท่านั้น จึงขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบทรัพย์สินของรองอธิการบดี 13 รายที่ที่ลาออกก่อนหน้านี้ รวมทั้งทรัพย์สินของรักษาการรองอธิการบดีในมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วย รวมถึงข้าราชการระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ข้าราชการสุจริตตั้งแต่ต้น และคนที่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบมากกว่านักการเมือง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

นายมงคลกิตติ์ กล่าวอีกว่า ในสัปดาห์หน้า ภตช. จะมีการเสนอให้แก้ไขประมวลกฎหมายรัษฎากร ที่กำหนดว่าเงินได้ทางการศึกษาไม่ต้องเสียภาษี เพราะอธิการบดีบางมหาวิทยาลัยมีรายได้จากเงินส่วนนี้สูงมาก บางคนมีรายได้เดือนละ 4-7 ล้านบาท จึงเห็นว่าควรกำหนดให้เงินส่วนนี้จะต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า เพื่อให้นำเงินภาษีมาพัฒนาประเทศ ไม่อย่างนั้นเงินจำนวนมากจะไปกระจุกอยู่ที่อธิการบดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมกับผู้เสียภาษีรายอื่น