Breaking ข่าว

เซเว่นฯ ร่วมกับ ป.ป.ส. ส่งเสริมคุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกันวัยใสในยุคดิจิทัล

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม จัดงานเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” หัวข้อ “สร้างภูมิคุ้มกันวัยใสในยุคดิจิทัล” เพื่อส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ทั้งในด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยนิมนต์ พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี (สิทธิพล) วัดสังข์กระจาย วรวิหาร กรุงเทพฯ

43962

โดย นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเติบโตอย่างเข้มแข็งในสังคมที่มีเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ หากใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ย่อมมีผลต่อเด็กทั้งด้านอารมณ์ และการเรียนรู้ โดยเฉพาะในยุคสมัยนี้สิ่งรอบตัวถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต อุปกรณ์เหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือสร้างความสุขที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ แต่การสร้างความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในด้วยการบ่มเพาะจิตใจ และตระหนักรู้อย่างเหมาะสม  เป็นการสร้างความสุขระยะยาวให้แก่เยาวชน 

44037
นอกจากนี้ การที่ ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ที่จะส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม ให้มีภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อออนไลน์และมีทักษะในการใช้ชีวิต  โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมฟังธรรมมะบรรยายที่เป็นประโยชน์ เพื่อสามารถแยกแยะสิ่งถูกผิดในการใช้สื่อออนไลน์ในยุคดิจิทัล

44041

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักสื่อสารองค์กร บมจ.ซีพี ออลล์  โทร. 0-2677-1921
คุณเอื้อมพร  สิงหกาญจน์ 086-568-9928 
กนกรัตน์ ศศิโรจน์ (รัตน์) โทร. 090-954-4567
หรือเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.cpall.co.th