ธรรมะ How To … “การทำประโยชน์ ของนักปกครอง ต้องเป็นประโยชน์ที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เพราะถ้ามีคนได้ประโยชน์และก็มีคนเสียประโยชน์ แบบนั้นไม่เรียกว่า ประโยชน์ที่เป็นธรรม”

ธรรมะ How To …

 

"การทำประโยชน์ ของนักปกครอง
ต้องเป็นประโยชน์ที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
เพราะถ้ามีคนได้ประโยชน์และก็มีคนเสียประโยชน์
แบบนั้นไม่เรียกว่า ประโยชน์ที่เป็นธรรม"


ราช รามัญ
โค้ชวิถีพุทธ


::::::::::::::::::::::::::::::

 

ประโยชน์ที่เป็นธรรม