ธรรมะ How To … “เมื่อใดที่ผู้นำขาดซึ่งความเมตตา และความกรุณา ต่อผู้อื่น สิ่งที่ตามมา คือ ไฟสงคราม”

ธรรมะ How To …

 

เมื่อใดที่ผู้นำขาดซึ่งความเมตตา
 และความกรุณา ต่อผู้อื่น
สิ่งที่ตามมา คือ ไฟสงคราม 

ราช รามัญ
โค้ชวิถีพุทธ


:::::::::::::::::::::::::::::

 

ไฟสงคราม