ธรรมะ How To … “ความยุติธรรม คือ สารตั้งต้นแห่งความสงบสุขอย่างแท้จริง ของโลกธรรม”

ธรรมะ How To …

 

ความยุติธรรม คือ สารตั้งต้น
แห่งความสงบสุข อย่างแท้จริง
ของโลกธรรม

ราช รามัญ
โค้ชวิถีพุทธ


:::::::::::::::::::::::::::::

 

ความยุติธรรม