ธรรมะ How To … “บุญกุศลที่สูงสุด คือ การวางใจที่ไม่คิดลบ คิดร้าย  กับใคร ๆ ทั้งหลายนั้นเอง”

ธรรมะ How To …

 

บุญกุศลที่สูงสุด
คือ การวางใจที่ไม่คิดลบ คิดร้าย 
กับใคร ๆ ทั้งหลายนั้นเอง

ราช รามัญ
โค้ชวิถีพุทธ


:::::::::::::::::::::::::::::

 

บุญกุศล