Breaking ข่าว

โพลล์ชี้สงกรานต์ปีนี้ ชาวบ้านไม่เเฮปปี้ “ขโมยขึ้นบ้าน เล่นน้ำสกปรก”

วันที่ 16 เม.ย.60-ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล(SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันกวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจเรื่องความสุขคนไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี60 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพจำนวนทั้งสิ้น 1,455 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. พบว่า

 
ประชาชนเกินครึ่งหรือร้อยละ 51.6 ไม่มีความสุขจากการจัดกิจกรรมในช่วงสงกรานต์ เพราะเหตุร้ายเกิดขึ้นตลอดช่วงเทศกาล สาดน้ำสกปรก น้ำมันเครื่อง ปลาร้า การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ อากาศร้อน ไม่มีตังค์เที่ยว ปัญหาสุขภาพ เป็นต้นในขณะที่ ร้อยละ 48.4 มีความสุข


ส่วนสาเหตุที่ทำลายความสุขคนไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.1 ระบุ เหล้า เบียร์ สิ่งมึนเมา รองลงมาคือ ร้อยละ 74.2 ระบุ การทะเลาะวิวาท การทำลายประเพณีอันดีงามของคนไทย ร้อยละ 68.9 ระบุ การเข้าระงับเหตุที่ล่าช้าของเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐหย่อนยาน ต้องปฏิรูป ร้อยละ 67.5 ระบุ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง ร้อยละ 64.8 ระบุคนขาด สติ ใช้อารมณ์ ไม่เคารพ กฎหมายบ้านเมือง ไม่บังคับใช้กฎหมายจริงจัง ในขณะที่ ร้อยละ 35.2 ระบุ อุบัติเหตุ และร้อยละ 40.1 ระบุอื่นๆ เช่นบรรยากาศ ปัญหาส่วนตัว สภาพแวดล้อม ปัญหาสังคม เป็นต้น


เมื่อถามถึงวิธีการแก้ปัญหาตัวทำลายความสุขคนไทยช่วงเทศกาล พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.3 ระบุควบคุม การซื้อ การ ดื่ม เหล้า เบียร์ ต่อเนื่อง ทั้งในและนอกเทศกาลร้อยละ 82.5 ระบุปฏิรูปการทำงานของ เจ้าหน้าที่รัฐ รวดเร็วฉับไว ระงับเหตุ ร้อยละ 80.1 ระบุ แก้ไขกฎหมาย ก่อเหตุ ทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย เพิ่มเงินจับปรับ คุมประพฤติ บำเพ็ญประโยชน์ พวกทำลายประเพณีอันดีงามของไทยร้อยละ 79.4 ระบุติดตั้งกล้อง CCTV มากขึ้น เกิดเหตุ ตามจับได้รวดเร็วร้อยละ 74.5 ระบุปรับสภาพแวดล้อม สภาพถนน ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุร้อยละ 71.6 ระบุแก้ไขปัญหาปากท้อง ปัญหาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบและร้อยละ 32.5 ระบุอื่นๆ เช่นรณรงค์คุณธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย จัดคุมเข้มโซนนิ่งปลอดภัย แหล่งชุมชน สถานที่จัดงาน เป็นต้น


อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.2 พอใจต่อมาตรการเข้ม ลดตาย ของประชาชนจากอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในขณะที่ ร้อยละ 31.8 ไม่พอใจ เพราะทำให้รถติด ใช้ความเร็วไม่ได้มากนัก เจอมาตรการคุมเข้มเกินไป ชาวบ้านลำบาก ไม่สะดวกสบาย