ธรรมะ How To … “ผู้นำที่ดี ต้องพูดด้วยสติ ไม่พูดด้วยความรู้สึกในเชิงลบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม”

ธรรมะ How To …

 

ผู้นำที่ดี ต้องพูดด้วยสติ 
ไม่พูดด้วยความรู้สึกในเชิงลบ
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม


ราช รามัญ
โค้ชวิถีพุทธ


:::::::::::::::::::::::::::::

 

ผู้นำที่ดี