ธรรมะ How To … “บางครั้งการยอม การเสียสละ ไม่ได้หมายความว่า เราเป็นคนโง่ แต่เป็นเพราะว่า ใจเราสูงกว่าใจเขา”

ธรรมะ How To …

 

บางครั้งการยอม การเสียสละ 
ไม่ได้หมายความว่า เราเป็นคนโง่
แต่เป็นเพราะว่า ใจเราสูงกว่าใจเขา

 

ราช รามัญ
โค้ชวิถีพุทธ


::::::::::::::::::::::::::::::

 

ยอมเสียสละ