ข่าว

วิษณุพร้อมชี้เเจงพรบ.สำคัญ

วันนี้ (19 เม.ย. 60) – นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุมสนช. เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. … และร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. … ในวันที่ 20 เม.ย.ว่า ตนจะเป็นผู้ทำหน้าที่ชี้แจงตั้งต้นจนจบ ส่วนการตั้งกมธ.พิจารณากฎหมายทั้ง 2 ฉบับนั้น ในส่วนของครม. กำลังรอดูว่าจะให้สัดส่วนกี่คน และจะดูว่าในสัดส่วนของสนช.จะตั้งใครเข้ามาเป็นกมธ.บ้าง หากมีตกหล่นอาจเอามาใส่ในบัญชีของครม.

นายวิษณุกล่าวว่า ส่วนข้อกังวลในร่างพ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. … ที่กำหนดให้มีผู้บัญชาการเหล่าทัพมาเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินั้น เราถือว่าตำแหน่งเหล่านี้เป็นตำแหน่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญที่ให้เป็นสว.แต่งตั้งโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีความหมาย จึงให้มานั่งเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อจะดูมิติของความมั่นคง

นายวิษณุ กล่าวถึงกรณีสปท. 30 กว่าคนเข้าหารือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า สปท.มาแจ้งให้ทราบว่ากำลังติดตามกฎหมายในส่วนที่มีความสนใจอยู่ ได้แก่ กฎหมายผังเมือง กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใช้ระบบดิจิทัลในทางราชการ และเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานของหลายกระทรวงที่ไปตั้งตามต่างจังหวัด ซึ่งไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด ทำให้การประสานงานในจังหวัดยังบกพร่องอยู่ จึงจะหาแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้งเรื่องมาตรฐานคุณธรรมและความประพฤติของข้าราชการ โดยสมาชิกสปท.เสนอให้บางเรื่องออกเป็นระเบียบ กฎหมายโดยใช้มติครม.ทุกเรื่องที่สมาชิกสปท.เสนอมาจะมีการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง(ป.ย.ป.) ในวันที่ 21 เม.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานกกต.ว่า ช่วงเช้าวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกโดยมีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์  เป็นประธานกรรมการ และมีตัวแทนพรรคการเมืองร่วมเป็นกรรมการ ประกอบด้วย นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายนิกร จำนง สปท.เเละตัวเเทนพรรคชาติไทยพัฒนา รวมทั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ ตัวแทนสภาทนายความ ร่วมเป็นกรรมการด้วย

นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการกกต. กล่าวเปิดการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งเป็นที่สนใจของสังคมอย่างกว้างขวาง โดยภารกิจหลักคือยกระดับนักการเมือง และพรรคการเมือง เนื่องจากปัญหาพรรคการเมืองไม่อาจทำหน้าที่เป็นพรรคการเมืองในอุดมคติของประชาชนได้ตามความคาดหวัง และบทบาทของพรรคการเมือง ก็เลอะเลือนตกต่ำไปจากความคาดหวัง ซึ่งในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยทุกครั้งที่มีวิกฤตการณ์ทางการเมืองและปัญหาของระบบการเมือง นักการเมือง และพรรคการเมือง ก็จะถูกมองเป็นผู้ร้ายเป็นประจำของระบอบประชาธิปไตยไทย ทั้งนี้ สังคมไทยจึงจับตามองและปรารถนาอยากเห็นให้พรรคการเมืองถูกผ่าตัดเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม จากเผ่าพันธุ์คนร้ายให้เป็นพระเอกเพื่อเป็นพลังค้ำจุนขับเคลื่อนประชาธิปไตยไทยให้มีคุณภาพและเข้มแข็ง

นายธีรวัฒน์ กล่าว ตนคิดว่าคนไทยเเละสังคมไทยในยุคปัจจุบันมีวิธีคิดแบบแยกส่วน แยกขั้ว แยกสี ข้อสำคัญคือมีทัศนะว่าแยกขั้ว หรือสีที่ต่างกัน ไร้ค่า ไม่มีราคา เป็นโคลนตม แต่ในความคิดแยกขั้ว แยกสีนั้น ก็ยังเพ่งมองเห็นอัญมณีสีซ่อนอยู่ แต่ในการกำหนดสีและขั้วนั้นคนไทยยังมีวิธีมองอย่างแยกแยะระหว่างอัญมณีและโคลนตมออกจากกันได้ ในปัจจุบันเมื่อมองบุคคลสาธารณะ สังคมจะใส่สีเสื้อให้แต่คณะกรรมชุดนี้ไม่ใช่โคลนตม แต่เป็นเผ่าพันธุ์ที่ชื่อแซ่ว่าเป็นคนดี มีความรู้ ประสบการณ์ แต่ข้อสำคัญคุณสมบัติร่วมกันของคนแซ่นี้คือ ไม่มีข้อสงสัยในเรื่องของความรักชาติบ้านเมือง ปรารถนาดีต่อบ้านเมือง เป็นผู้ที่สมควรเคารพยกย่องแม้จะมีวิธีคิด และมีวิธีการทำความดีต่อแผ่นดินแตกต่างกัน

นายธีรวัฒน์ กล่าวต่อว่า คณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อสาระสำคัญ และเป็นเรื่องที่ประชาชนคาดหวังแต่จะต้องพบแรงกดดันจากความคาดหวังว่าให้ทำงานได้สำเร็จในสิ่งเหล่านี้ อย่างไรก็ตามในนาม กกต.ซึ่งมีภารกิจหน้าที่พัฒนาพรรคการเมือง เรามีทุนและงบ แต่ไม่มีประสบการณ์โดยตรง แต่ทุกคนมีประสบการณ์โดยตรง คณะกรรมการชุดนี้จะเป็นอัญมณีที่สวยงาม เข้ามาช่วยสร้างความรู้ และประสบการณ์ พลังของทุกคนจะเป็นหนึ่ง และอัญมณีต่างสีจะรวมเป็นหนึ่งที่สวยงามกว่า