Breaking ข่าว

กทม.ยันแค่จัดระเบียบ  “Street Food”  ไม่ได้ยกเลิกทำการค้า

วันที่ 20 เม.ย.60- ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม.เปิดเผยกับสปริงนิวส์  ถึงแนวทางการจัดระเบียบพื้นที่ถนนข้าวสารและถนนเยาวราชว่า กทม.ได้ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากร้องเรียนมายังกทม.ถึงปัญหาความเดือดร้อนในความไม่สะดวกของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า กทม.จึงได้ดำเนินการจัดระเบียบเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการในถนนหลายสาย เช่น ถนนสุขุมวิทและถนนสีลม ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

20-4-2560 13-31-08


ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม.เปิดเผยว่า  สำหรับกรณี Street Food ซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศให้ความสนใจในการจัดระเบียบเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเสน่ห์ของกทม. และกทม.ถือว่าเป็นเมืองที่มี Street Food ที่ดีที่สุด ประกอบกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย และกทม.ร ได้ดูแลและกำชับให้อาหารที่ขายต้องมีความสะอาดถูกสุขอนามัย และต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักอนามัย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งดูแลพื้นที่ถนนเยาวราช และสำนักงานเขตพระนคร ซึ่งดูแลถนนข้าวสาร  กองบังคับการตำรวจจราจร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล และตำรวจท้องที่ ร่วมกันดูแลด้านปัญหาการจราจรและสุขอนามัยให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้น 

20-4-2560 13-32-12

ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม.เปิดเผยว่า นอกจากนี้ กทม.จะได้เร่งดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าอาหารย่านถนนเยาวราชและถนนข้าวสารตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายมา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งในขณะนี้กทม.มีรายชื่อผู้ค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกทม. ในเบื้องต้นจะแจ้งให้ผู้ค้าที่มีรายชื่อมาประชุมเพื่อรับทราบข้อกำหนดของกทม.โดยให้ผู้ค้าที่จะทำการค้าต้องผ่านการอบรมพื้นฐาน อาทิ การปรุงอาหารที่สุขอนามัย ระบบการกำจัดของเสีย การแต่งกาย ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมและจะได้รับใบอนุญาต และจะมีระบบการตรวจสอบติดตามเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

20-4-2560 13-32-35

ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม.เปิดเผยว่า จากนั้นจะจัดระเบียบพื้นที่ โดยผู้ค้ายังคงสามารถทำการค้า ณ จุดเดิมได้ แต่ต้องมีการแบ่งระยะพื้นที่ของแต่ละร้านให้ชัดเจนและเท่าเทียม รวมทั้งกำหนดระยะเวลาทำการค้า ซึ่งจะไม่สามารถทำการค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่จะมีการกำหนดเวลาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ต่อไป

20-4-2560 13-32-50

ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม.เปิดเผยว่า ในขณะนี้ยังพบว่ามีคนต่างด้าวซึ่งไม่เคยได้รับอนุญาตทำการค้าจากสำนักงานเขตพื้นที่ เข้ามาทำการค้าขายบนถนนเยาวราชและถนนข้าวสารเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีผู้ค้าจำนวนหนึ่งซึ่งไม่เคยลงทะเบียนไว้กับกทม.เข้ามาทำการค้าในถนนดังกล่าวด้วย และเนื่องจากพื้นที่มีจำกัด กทม.จึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบกลุ่มผู้ค้าดังกล่าวเพื่อความเป็นระเบียบของพื้นที่

20-4-2560 13-33-33

ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม. กล่าวต่อไปว่า จากนี้ไปคณะทำงานจะได้ร่วมกันประชุมเพื่อกำหนดหาข้อสรุปแนวทางการจัดระเบียบ เพื่อนำเสนอผู้ว่าฯกทม.ให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการอย่างเป็นทางการ ซึ่งกทม.จะดำเนินการจัดระเบียบทั้ง 2 พื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีนี้ โดยผู้ค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด