Breaking News การเมือง

“วิษณุ”ชี้ ทหารในกก.ยุทธศาสตร์มีไม่มาก

วันที่ 25 เม.ย.60-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรองรับพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติที่กำลังพิจารณาของสนช.ว่า ไม่มีการเตรียมการใดๆ ชุดเดิมที่ตั้งแล้วยังทำงาน ดำเนินการต่อไปตามที่มีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ที่ได้กำหนดไว้แล้วในส่วนของสภาฯก็ทำของสภาฯไป คือ การทำพ.ร.บ.เพื่อตั้งคณะกรรมการไปร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นคนละชุดกับชุดของพล.อ.อ.ประจิน

          
นายวิษณุ กล่าวว่า เมื่อกรรมการตามกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติเกิดขึ้น คืออีก 4 เดือนข้างหน้า(ส.ค.) กรรมการชุดของพล.อ.อ.ประจินจะได้เข้าไปประสาน แต่บทบาทใหญ่จะอยู่กับกรรมการชุดที่จะเกิดขึ้นในเดือนส.ค. ส่วนกรณีที่มีข้อท้วงติงว่ามีคนในกองทัพจะอยู่ในกรรมการยุทธศาสตร์ชาติชุดใหญ่นั้น ตนชี้แจงไปในสภาฯแล้วว่า จะมาบอกว่ามีมากไปก็ไม่ได้ เพราะกรรมการทั้งหมดมี 32 คน ตรงนี้เป็นสัดส่วนที่จะดูแลในเรื่องของความมั่นคงทุกด้าน แต่ละคนก็มีกำลังของตัวเองทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ มีนายทหารในระดับต่างๆ และเป็นนายทหาร ที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยามวลชน บุคคลพวกนี้เข้ามาเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ แต่แล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนร่างฯ เพราะจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งประมาณ 15 คน โดยจะมีความหลากหลายทั้งอายุ อาชีพ เพศ วัย ที่ชื่อว่า กรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มีหน้าที่เขียนแผนซึ่งเปรียบเหมือนการเขียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เมื่อเสร็จแล้วจึงกลับมาเสนอเข้าซูเปอร์บอร์ดและเสนอครม.ก่อนที่จะเสนอสภาฯและเสนอวุฒิสภา ก่อนที่จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ และโปรดเกล้าฯ ซึ่งมีหลายขั้นตอนดังนั้นจึงไม่ใช่กระบวนการที่จะมาชี้เป็น ชี้ตาย

          
"ถ้าจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือในโครงสร้างจะมีซูเปอร์บอร์ดใหญ่อยู่ 32 คนแล้ว มีฝ่ายความมั่นคงอยู่ในนั้น ซึ่งจะประกอบด้วย ประธานอุตสาหกรรม ประธานหอการค้า สมาคมธนาคารไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการสภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ (สศช.) ประธานสภาเกษตรกร  ส่วนฝ่ายความมั่นคง 5-6 ตำแหน่งนี้ ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ รัฐธรรมนูญถึงได้กำหนดว่าให้เป็นวุฒิสมาชิกโดยตำแหน่ง ถือเป็นหลักประกันที่จะเชื่อมโยงตรงนี้อยู่แล้ว จึงเป็นเพียง 6 คนจาก 32 คนที่จะมาทำตรงนี้" นายวิษณุ กล่าว