Breaking News การเมือง

วีรชนรับ”ทูตสหรัฐฯ”พบนายกฯ กล่อมอาเซียนร่วมแก้ปัญหาโลก

วันที่ 28 เม.ย. 60–พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายกลิน เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า นายเดวีส์พาเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองของสหรัฐอเมริการะดับสูง ซึ่งไม่ได้เดินทางมาอย่างเป็นทางการ แต่มาพบปะนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมอาเซียน ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือ โดยสหรัฐฯได้แสดงข้อกังวลทั้งปัญหาคาบสมุทรเกาหลี ปัญหาทะเลจีนใต้ การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างไร   
    
      
พล.ท.วีรชนกล่าวว่า ไทยได้บอกไปว่าไทยมีจุดยืนที่ชัดเจน เช่น ปัญหาคาบสมุทรเกาหลี ไทยมีมติขององค์การสหประชาชาติที่ไทยปฏิบัติตามและคิดว่าน่าจะมีการหารือกันในอาเซียนด้วย แต่ปัญหาทะเลจีนใต้ถือว่าการแก้ปัญหามีพัฒนาการที่ดีขึ้น แต่ละฝ่ายไม่ได้มีประเด็นที่จะนำไปสู้ความขัดแย้งบานปลาย ซึ่งจะมีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีให้เรียบร้อยโดยเร็ว 


เมื่อถามว่า สหรัฐอเมริกาได้ขอให้ไทยไปพูดในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังไม่ปฏิบัติตามมติสหประชาชาติ เรื่องความร่วมมือแก้ปัญหาคาบสมุทรเกาหลีหรือไม่ พล.ท.วีรชน กล่าวว่า "สหรัฐฯไม่ได้พูดตรงๆ เพียงขอรับการสนับสนุนให้ช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่งไทยบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องอาเซียนที่จะต้องหารือร่วมกัน ไทยคงไม่สามารถตัดสินใจแทนประเทศใดประเทศหนึ่งได้ ต้องเป็นฉันทามติของกลุ่มประเทศอาเซียน แนวโน้มจะเป็นอย่างไร ไทยก็คงยังตอบไม่ได้ อย่างไรก็ตามในเวทีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการคาดว่า น่าจะมีการหารือเรื่องเหล่านี้"

         

พล.ท.วีรชน กล่าวว่า นอกจากนี้ในการหารือนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงประเด็นการเมือง ซึ่งขณะนี้ไทยได้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเท่ากับไทยกำลังก้าวไปสู่ความเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ มีการเลือกตั้งทุกอย่างเป็นไปตามโรดแมป และขั้นตอนที่ได้วางไว้ ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของการผ่านร่างกฎหมายฉบับต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และได้พูดคุยถึงกรอบการวางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ว่ามีวัตถุประสงค์ มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างไร ซึ่งยุทธศาสตร์ 20 ปี แม้มีเวลายาวนาน แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพราะประกอบไปด้วยแผน 5 ปี 4 แผน พร้อมที่จะมีการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงต่างๆ ที่เหลือเป็นการหารือในเรื่องการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ซึ่งไทยได้ขอบคุณสหรัฐฯ ที่มีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อจำกัดในบางเรื่อง แต่ก็มีแนวโน้ม และทิศทางที่ดี ประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะปัจจุบันสหรัฐฯ มีรัฐบาลใหม่แต่ไทยก็ยืนยันว่ามีความพร้อมในการร่วมมือในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง  
          

เมื่อถามว่า ได้ถือโอกาสพูดคุยกันถึงแนวทางความร่วมมือต่อไปอย่างไร หลังนายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศใช้นโยบายอเมริกันเฟิร์สท พล.ท.วีรชน กล่าวว่า ได้มีการพูดถึงเฉพาะในส่วนของประเทศไทย ไทยยังมั่นใจว่าในนโยบายของนายทรัมป์ยังคงมีศักยภาพสำหรับความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศไทย เพราะเรามีความสัมพันธ์กันมายาวนานถึง 184 ปี มีความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้น ซึ่งสหรัฐฯ ยืนยันว่าไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญในภูมิภาค ยืนยันความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ต่อไป