Breaking ข่าว ข่าวภาคใต้ ทั่วไทย

ทะเลไทยวิกฤติ! “พะยูน” เหลือเพียง 200 ตัว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันสำรวจพะยูนในประเทศไทย พบเพียง 200 ตัว ขณะที่ยอดตายเฉลี่ยปีละ 8 ตัว
 

วันที่ 5 พ.ค.60–ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทะเลอันดามัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมคณะ ได้ทำการบินสำรวจพะยูนในท้องทะเลอันดามันโดยเฉพาะบริเวณเกาะลิบงและเกาะมุก แหล่งอาศัยที่สำคัญที่สุดในทะเลตรัง รวมทั้งสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลอาหารของพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์


จากการสำรวจ พบว่า ช่วงระหว่างปี 2541-2553 มีพะยูนเฉลี่ยประมาณปีละ 200 ตัว และลดลงเหลือน้อยที่สุดในปี 2556 คือ 125 ตัว อย่างไรก็ตามหลังจากปี 2557 พะยูนก็เริ่มกลับมามีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยในปี 2559 มี 160 ตัว และล่าสุด ปี 2560 มี 169 ตัว ขณะที่อัตราการตายของพะยูนในปี 2558 และ 2559 มีอัตราการตายปีละ 8 ตัว 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน


สำหรับสถานการณ์พะยูนโดยภาพรวมของประเทศไทยล่าสุด คาดว่าจะมีจำนวนทั้งหมดประมาณ 200 ตัว ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทะเลฝั่งอันดามันโดยมีจำนวนมากที่สุดในจังหวัดตรังประมาณ 150-160 ตัว ตามมาด้วยจังหวัดกระบี่ 20 ตัว จังหวัดพังงา 10 ตัวและจังหวัดสตูล 5 ตัว ส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยพบพะยูนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 ตัวและจังหวัดปัตตานี 5 ตัว รวมทั้งจังหวัดแถบภาคตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชลบุรีถึงจังหวัดตราดประมาณ 10 ตัว ทั้งนี้แม้จากข้อมูลจะพบว่าพะยูนมีจำนวนเพิ่มขึ้นและตายลดลงแต่ก็ยังต้องติดตามดูแลและอนุรักษ์กันอย่างต่อเนื่อง