ข่าว

แฉ! กม.ข่าวกรองเปิดช่องรัฐ “ล้วงตับ”

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.62 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาแพร่ พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ ฉบับใหม่ 2562 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผล 17 เมษายน 2562) นายปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง จะมาให้รายละเอียดในเรื่องนี้

แฉ! กม.ข่าวกรองเปิดช่องรัฐ “ล้วงตับ”

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันที่ 18 เดือนเมษายนพ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ทางช่อง SPRING26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. เสิร์ฟอาหารสมองยามเช้า วันนี้ * แฉ! กม.ข่าวกรองเปิดช่องรัฐ “ล้วงตับ”* รับฟังเสียงสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับ นายปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้

โดยนายปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ได้เปิดเผยผ่านทางรายการว่า จริงๆ แล้วกฎหมายที่ให้อำนาจกับหน่วยข่าวกรองเข้าไปดำเนินการ เพื่อที่จะลดภัยคุกคามนั้น มีใช้กันอยู่ทั่วไปในหลายประเทศ แต่ถ้าหากพบว่า มีการใช้อำนาจตามกฏหมายข่าวกรอง เพื่อทำร้ายฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง หรือกระทำในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง บุคคลที่โดนกระทำสามารถฟ้องศาล และขอดูข้อมูล ว่าทางเจ้าหน้าที่ทำไปด้วยสาเหตุอะไรหรือมีข้อมูลอะไร หากไม่พบข้อมูลตามที่ถูกกล่าวอ้างมานั้น ทางเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับโทษ 2 เท่า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >>> ???

กฎหมายไซเบอร์  ควบคุมหรือคุกคาม? (2)