Breaking การเมือง

“ครม.” ผ่านร่างกม.การประมง  เพิ่มหลักเกณฑ์ล้อมคอก

วันที่ 6 มิ.ย.60–พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วันนี้ครม.ได้มีมติเห็นเห็นชอบร่างพระราชกำหนดการประมง สืบเนื่องจากพรก.การประมง ปี 2558 ที่มีการบังคับใช้ ยังมีบางเรื่องที่ขัดข้องอยู่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครบวงจร จึงจำเป็นต้องออกพรก.ฉบับใหม่ วันนี้ครม.มีมติเห็นชอบผ่านร่างพรก.ฉบับนี้แล้ว หลักการ 1.เรื่องการกำหนดองค์ประกอบเรือประมงเพิ่มเติม คือ ถ้าเป็นเรือประมงพาณิชย์ให้หมายรวมถึงเรือที่มีเครื่องมือศักยภาพสูง และเรือประมงที่ทำการแปรรูปสัตว์น้ำ ไม่ว่าจะทำประมงด้วยหรือไม่ก็ตาม เพียงแค่แปรรูปก็คือว่าเป็นเรือประมงพาณิชย์แล้วไม่จำเป็นต้องไปจับสัตว์น้ำ


                
พล.ต.สรรเสริญ กล่าวว่า พรก.ฉบับนี้แบ่งแยกชัดเจนระหว่างการประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์ เพราะหลักการสำคัญของ IUU เป็นการห้ามเรือประมงพาณิชย์เขามาทำประมงในเขตประมงพื้นบ้าน แต่เรือประมงพื้นบ้านสามารถข้ามไปทำประมงในเขตเรือประมงพาณิชย์ได้ เมื่อได้รับอนุญาต รวมทั้งมีข้อกำหนดในเรื่องการจ้างแรงานต่างด้าวด้วย เช่นหากมีการเรือประมง หรือกิจการประมง การแปรรูปสัตว์น้ำไหนที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ก็จะมีการสั่งปิดกิจการ แล้วถ้าตรวจเจอซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ในรอบ 3 ปี จะมาคำสั่งปิดกิจการถาวร
                
“สาเหตุที่ต้องออกเป็นพระราชกำหนด เพราะในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้านี้ สหภาพยุโรปจะเดินทางมาตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับแนวทางหรือความก้าวหน้าในการแก้ไขการทำประมงที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย เนื่องการเกี่ยวข้องกับการลดหรือเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือของการทำประมงของไทย” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว