Breaking ข่าว

“ชาวสวนยาง”ยื่นหนังสือถึงนายกฯ แก้ปัญหาราคายางตกต่ำแบบยั่งยืน  หลังจากราคาผันผวนปรับลดลง

วันที่ 9-6-60-ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายไพรัช เจ้ยชุม คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จ.พัทลุง พร้อมชาวสวนยางเป็นตัวแทนเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราแบบยั่งยืน โดยมีนายภิรมณ์ นิลทยา รองผู้ว่าฯพัทลุง เป็นตัวแทนรับหนังสือ เพื่อยื่นต่อถึงนายกรัฐมนตรีต่อไป  ทั้งนี้ เนื่องจากราคายางผันผวนปรับลดลงอย่างต่อเนื่องถึง 17 บาท ในช่วงระยะเวลา 7 วัน จนเกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อน โดยรองผู้ว่าฯพัทลุง กล่าวว่าจะนำข้อเรียกร้องต่างๆ เสนอแนวทางการบริหารจัดการการยางทั้งระบบร่วมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 15 มิ.ย.

 

ขณะที่จ.ตรัง แกนนำเครือขายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ นำโดยนายประทบ สุขสนาน รองประธานเครือข่ายฯ พร้อมเกษตรกรชาวสาวนยาง เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมข้อเรียกร้อง 6 ข้อ คือ 1.ให้รัฐส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจังถึงร้อยละ 40 ของผลผลิตทั้งหมด 2.สนับสนุนโครงการต่างๆ เกี่ยวกับยางพารา 3.ให้สมทบ หรือแก้ไข แนบท้ายผังเมืองที่เกี่ยวกับการพัฒนายาง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศโดยด่วน 4.ให้แก้ไขโครงการประชารัฐเกี่ยวกับยาง โดยให้ผู้แปรรูปยางพาราพบผู้ผลิตโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง พร้อมกำหนดราคาซื้อขายด้วยตัวเอง โดยไม่ยึดราคาตลาดกลาง ทำให้ผลประโยชน์ไปตกกับบริษัท ส่วนชาวสวนยางเสียผลประโยชน์ 5.ให้ตรวจสอบการปล่อยข่าวสร้างความเสียหายต่อระบบกลไกของตลาด  6.ให้บังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมการยาง อย่างเด็ดขาดกับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย หรือสร้างวามเสียหายต่อระบบกลไกของราคา ทำให้รัฐสูญเสียผลประโยชน์ 
 

นายสิทธิพร เทพจันทรามณีฉาย ประธานชุมนุมสหกรณ์ยางพาราอุดรธานี ตัวแทนสมาคมเกษตรกรชาวสวนยางภาคอีสาน พร้อมกับตัวแทนสหกรณ์ฯ และกลุ่มเกษตรกรยางพารา 17 องค์กร กว่า 200 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนผ่านผู้ว่าฯอุดรธานี ไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ทั้งนี้ ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 กิโลกรัมละ 51 .40บาท  ลดลงจาก 5 วันก่อนหน้านี้ถึง 14 .40บาททำให้เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ได้รับความเดือดร้อน ขายยางได้ต่ำกว่าราคาต้นทุน ส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างกว่า 2 ล้านครัวเรือน สถาบันชาวสวนยางจึงขอให้รัฐบาลเร่งช่วยแก้ไข 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน


ขณะที่ชาวสวนยางพื้นที่ต.ชัยพร อ.เมือง จ.บึงกาฬ เร่งนำขี้ยางถ้วยออกมาขายให้ร้านรับซื้อ หลังจากราคายางตกลงอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าราคายางแผ่นดิบ อยู่ที่กิโลกรัมละ 51.60 บาท  น้ำยางสด กิโลกรัมละ 50 บาท  ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 กิโลกรัมละ 57 .60บาท  ราคายางก้อนถ้วยจากสหกรณ์กองทุนฯ ยางก้อนถ้วยทิ้งไว้ค้างคืนก่อนขายอยู่ที่ 23-24 .72บาท ต่อกิโลกรัม  ยางก้อนถ้วยขายสดอยู่ที่ 21 บาทต่อกิโลกรัม จนทำให้รายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราไม่เพียงพอกับรายจ่าย ส่งผลให้เกษตรกรต้องเร่งนำผลผลิตขี้ยางก้อนถ้วย ออกมาขายกันเป็นจำนวนมาก