Breaking การเมือง

“คงชีพ” ชี้!  เอกสารปรองดอง คลุมความเห็นปชช.ทั่วทุกภาค

ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เผยประชาชนร่วมสะท้อนทางออกจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ใช้ความรุนแรง โดยคำนึงถึงว่าการปรองดองมิใช่การนิรโทษกรรม

วันที่ 11 มิ.ย.60—พลตรี คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เปิดเผย ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ จากเวทีการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ผ่านมาในภาพรวมว่าประชาชนมีความตื่นตัวและให้ความสนใจต่อประเด็นทางการเมืองมากที่สุด โดยมีความเห็นร่วมสอดคล้องกันโดยสรุปว่า ความขัดแย้งทางการเมือง ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากอุดมการณ์และการมองประโยชน์ทางการเมืองที่แตกต่างของพรรคการเมือง รวมทั้งการขาดความเข้าใจและละเลยการใช้หลักนิติรัฐ นิติธรรมในการบริหารงานทางการเมืองอย่างจริงจัง เป็นเหตุของการขาดความยุติธรรม ซึ่งเป็นรากเหง้าของความขัดแย้งและความไร้เสถียรภาพของสังคม 

พรรคการเมือง จึงควรได้รับการพัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง มีอุดมการณ์ของพรรคที่ชัดเจน มีการคัดกรองบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเป็นทางเลือกของประชาชน ไม่ผูกขาดเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่หมุนเวียนเข้ามาทำงานทางการเมือง ไม่ใส่ร้ายป้ายสีและสร้างวาทกรรมที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง โดยยึดหลักสันติวิธีและไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 

 

ขณะเดียวกันต้องร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอิสระหรือสถาบันทางการเมืองให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ด้วยความโปร่งใส น่าเชื่อถือมีระบบตรวจสอบการทำงาน 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้รัฐบาลมีความตั้งใจจริงและเข้าใจความรู้สึกของทุกฝ่าย สำหรับข้อคิดเห็นที่นายณัฐวุฒิ ใสเกื้อ เลขาฯนปช.ได้เสนอไว้ใน 4 ประเด็นนั้นได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารการรวบรวมความเห็นอย่างครบถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่าเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกัน