Breaking ข่าว

“เนอวานา” เคาะ!   ขายหุ้น PP นักลงทุน 3 กลุ่ม  ราคา 5 บาท 

บอร์ดเนอวานาฯไฟเขียวเพิ่มทุน 52.70 ล้านหุ้น ขายราคาสูงกว่าตลาด ให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจง 3 กลุ่ม ลูกค้าส่วนบุคคล บล.ไทยพาณิชย์ จำนวน 40 ล้านหุ้น ที่เหลือขายกองทุนต่างประเทศและน.พ.พิชัย วิจักขณ์พันธ์ เตรียมนำเงินลงทุนโครงการดีฟายน์ กรุงเทพกรีฑา 

วันที่ 11 มิ.ย.60— นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) หรือ NVD เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนโดยจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 1 จำนวน 52.70 ล้านหุ้น ให้แก่  

1. กองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จำนวน 97 กองทุน จำนวน 40 ล้านหุ้น  
2. RVC Emerging Asia Fund จำนวน 2.70 ล้านหุ้น 
3. น.พ.พิชัย วิจักขณ์พันธ์ จำนวน 10 ล้านหุ้น เสนอขายในราคาหุ้นละ 5 บาท  

กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นในวันที่ 14 -15 มิ.ย.2560 

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ได้เกี่ยวโยงและมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ โดยสาเหตุที่จัดสรรให้บุคคลดังกล่าว เนื่องจากกองทุนส่วนบุคคล บล.ไทยพาณิชย์ เป็นนักลงทุนสถาบันสามารถลงทุนในบริษัทฯในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ เช่นเดียวกับ RVC Emerging Asia Fund จดทะเบียนที่เกาะเคย์แมน มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ สามารถลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาวได้ ส่วนน.พ.พิชัย วิจักขณ์พันธ์ เป็นนักธุรกิจและนักลงทุนที่มีฐานะการเงินมั่นคงสามารถลงทุนในบริษัทฯในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และเป็นการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จะให้คำแนะนำและส่งเสริมผลการดำเนินของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตามภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยจะลดลงในอัตรา 4.27% ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม รวมทั้งจะไม่มีผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกว่าราคาตลาด 

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน บริษัทฯ จะนำเงินไปใช้ในการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามแผนธุรกิจปกติของบริษัทฯและลงทุนในโครงการดีฟายน์ กรุงเทพกรีฑา ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุน จำนวน 263.50 ล้านบาท 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ด้านราคาหุ้น NVD ปิดตลาดวันที่ 9 มิ.ย.2560 อยู่ที่ 4.82 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง