ข่าว

ฉัตรชัยฟุ้ง “3หมื่นตัน” เพิ่มการใช้ยางในประเทศ

รมว.เกษตรและสหกรณ์เผย 8 หน่วยงานพลักดันใช้ยางเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ 3 หมื่นตัน ย้ำต้องได้มาตรฐาน มอก.

วันนี้ (14  มิ.ย. 60) – พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงกลาโหม , กระทรวงคมนาคม , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งความประสงค์ในการนำยางประเภทต่างๆ ไปใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในประเทศ เช่น การนำยางพาราไปใช้ทำถนน ปูพื้น หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆประมาณ 28,692.12 ตัน

ขณะที่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะเดินหน้าผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางที่ได้รับมาตรฐาน มอก. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด อันเป็นการเพิ่มช่องทางการใช้ยางได้อย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ กยท. คาดว่า ในปีต่อไปหน่วยงานต่างๆ จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางที่ได้รับมาตรฐาน มอก.ได้เพิ่มมากขึ้น