ข่าว

ออมสินสั่งพศ.ประสาน ปปป. วอนสื่อยุติ หวั่นเสียภาพลักษณ์สงฆ์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งให้สำนักพุทธฯ ประสานงาน ปปป. ขอข้อมูลบัญชี 12 วัดเพิ่มเติม พร้อมชี้สื่อให้เป็นห่วงภาพลักษณ์สงฆ์

วันนี้ (14  มิ.ย. 60) – นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัดต่างๆ ว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.) ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

ขณะที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้แจ้งว่า มีวัดทั้งหมด 26 แห่งที่มีรายรับ-รายจ่าย ผิดปกติ แต่ปปป. ตรวจสอบแล้วพบว่า มีวัดเพียง 12 แห่ง ที่มี บัญชีราย-รับรายจ่ายผิดปกติ ซึ่งขณะนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังไม่ได้รับรายงานข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการจาก ปปป. จึงถือว่า เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องรอบคอบและรัดกุม เพราะส่งผลกระทบมาก

ดังนั้น จึงไม่อยากให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวในเรื่องนี้มากนัก เพราะอาจส่งผลกระทบกับวงการเพราะสงฆ์ทั้งหมด ถึงแม้การทุจริตในครั้งนี้ มีเพียงบุคคลในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพระสงฆ์บางรูปเท่านั้นที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จึงต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ขณะที่ การแก้ไขกฏหมายเกี่ยวกับการดูแลบัญชีทรัพย์สินนั้น ตามระเบียบของสงฆ์มีการปกครองที่รอบคอบ หากเห็นว่า ตรงไหนไม่ดีจะต้องพิจารณาเป็นจุดๆไป และยังไม่สามารถบอกได้ว่า จะต้องแก้ไขอะไรบ้าง เพราะไม่สามารถก้าวล่วงไปมากกว่านี้