ข่าว

“ไทย” ติด 1 ใน 4 ประเทศ เล่น “LINE! สุงสุด!”

เปิดสถิติ!  LINE  "ไทย" ติด 1 ใน 4 ประเทศ ใช้งานสูงสุด รวม 171 ล้านคน ใช้เฉลี่ย 40.2 นาทีต่อวัน

LINE เปิดเผย สถิติการใช้งานล่าสุด เมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2017 บนเวทีแสดงวิสัยทัศน์ประจำปี LINE Conference 2017 ว่า การใช้งานปัจจุบัน ยังคงมี 4 ประเทศ ญี่ปุ่น ไทย ไต้หวัน และอินโดนีเซีย ที่ครองอันดับการใช้งานสูงสุด  มีจำนวนผู้ใช้ประจำในแต่ละเดือนกว่า 171 ล้านราย มีสัดส่วนการใช้งานทุกวันต่อเดือน อยู่ที่ 72 เปอร์เซ็นต์ ส่วนระยะเวลาใช้งานเฉลี่ยในแต่ละวันอยู่ที่ 40.2 นาที และเคยทำสถิติในการส่งข้อความมากที่สุดถึง 2.7 หมื่นล้านครั้งในวันเดียว ในช่วงไตรมาส 1

LINE มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าภายใต้ลิขสิทธิ์คาแร็กเตอร์ที่มีความเติบโตขึ้น 47 เปอร์เซ็นต์ หรือราว 5.57 หมื่นล้านเยน หรือประมาณ 1.70 หมื่นล้านบาท ส่วนรายได้จากโฆษณาเติบโต 49.6 เปอร์เซ็นต์ หรือราว 1.39 หมื่นล้านเยน หรือประมาณ 4.25 พันล้านบาท

LINE News และ LINE Today เมื่อรวมกันมีผู้ใช้งานประจำวันในละเดือนมากกว่า 151 ล้านราย แบ่งเป็น 59 ล้านราย และ 92 ล้านราย ตามลำดับ จากจำนวนพันธมิตรที่เป็นผู้ผลิตสื่อกว่า 600 ราย

บริการอย่าง LINE Pay จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม มีจำนวนผู้ใช้ลงทะเบียนใช้งาน 38 ล้านราย มีการทำธุรกรรมผ่านระบบไปกว่า 7.9 หมื่นล้านเยน หรือประมาณ 2.41 หมื่นล้านบาท ในไต้หวัน ใช้ชำระภาษีได้

ส่วนแอปพลิเคชันอย่าง B612 เมื่อสิ้นเดือนมกราคม มียอดดาวน์โหลดใช้งานมากกว่า 300 ล้านครั้ง SNOW มียอดดาวน์โหลดกว่า 150 ล้านครั้ง สุดท้าย LINE Live และ LINE TV มียอดดาวน์โหลด 13 ล้านครั้ง และ 14 ล้านครั้งตามลำดับ