Breaking News ข่าว

สนข.ยัน! ย้ายกลับ “หมอชิตเก่า” เดินทางสะดวก

สนข.ออกมาชี้แจงความจำเป็นในการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารจากหมอชิตใหม่ มาหมอชิตเก่า ยัน เดินทางสะดวก

วันที่ 18 มิ.ย.60— สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข.ได้ออกมาชี้แจงกรณีที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบายย้ายสถานีขนส่งหมอชิต 2 กลับมาอยู่ที่สถานีขนส่งหมอชิตเก่า ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยเรื่องนี้กระทรวงคมนาคมได้วางแผนเพื่อความสะดวกของประชาชนในการเดินทางขนส่งแต่ละรูปแบบ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง โดยพื้นที่หมอชิตเดิมนั้น กรมธนารักษ์ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้ออกแบบเพื่อให้การเดินทางเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว หรือ บีทีเอส รวมทั้งเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หรือ รถไฟฟ้าใต้ดิน


 
ผลการศึกษากำหนดให้มีข้อตกลงในการออกแบบอาคารใหม่ และ จัดพื้นที่ภายในอาคารที่จะก่อสร้างใหม่สำหรับกรมการขนส่งทางบก 1 แสนตารางเมตร เพื่อให้ชเป็นสถานีขนส่งรถโดยสารระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 


    
สนข.ยืนยันว่าการตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร จะต้องการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน 
     
ปัจจุบัน เหลือที่ดินของกรมธนารักษ์ ที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ไม่มาก การพัฒนาพื้นที่จึงต้องคำนึงการเชื่อมต่อ การเดินทางขนส่งมวลชนที่สะดวก