Breaking การเมือง ข่าว

งัด! ม.44 เปิดทาง 3 กิจการ ใช้ที่ดิน “สปก.”

 

การประชุมร่วมระหว่าง คสช. กับ ครม. และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ออกคำสั่งตามมาตรา 44 เพื่อปลดล็อกการดำเนินกิจการบนที่ดิน ส.ป.ก. 

 

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด

 

วันนี้ (20 มิ.ย.60) พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คำสั่งฉบับนี้จะทำให้ 3 กิจการ ประกอบด้วย 1.การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 2.การวางกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า 3.การทำเหมืองแร่ ที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้แล้ว ให้ถือว่าไม่เป็นการขัดกับวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ต้องการจะให้ใช้ที่ดิน ส.ป.ก.เฉพาะด้านการเกษตรและลดความเหลื่อมล้ำให้แก่เกษตรกรเท่านั้น

ส่วนที่กำลังจะขออนุญาตใหม่จะพิจารณาเป็นรายกรณี โดยต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องเป็นกิจการที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งต้องกำหนดชัดเจนว่าจะนำค่าตอบแทนที่ได้จากการใช้ที่ดินนี้ไปใช้ในการสาธารณประโยชน์ กำหนดเงื่อนไขการทำทำประโยชน์เพื่อสังคมให้ชัดเจน และกำหนดแผนการฟื้นฟูที่ดินเป็นระยะด้วย หากขอคำที่ยื่นใหม่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าวจึงจะอนุญาตให้ใช้ ม.44 ได้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน