Breaking News การเมือง

“บิ๊กตู่” ชมคนขอนแก่น  ตอบ 4 คำถามมากสุดในไทย 

วันที่ 21-6-60-เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น   พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี,พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, พลเ.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รมว.เกษตรและสหกรณ์,นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ,นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  8 ด้าน รวมทั้งสิ้นกว่า 39 โครงการวิจัย โดยมีผู้ที่สนใจจากทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสานเข้าร่วมรับฟังนโยบายของรัฐบาลรวมกว่า 5,000 คน


 นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดได้ แต่ปัญหาที่พบคือแต่ละมหาวิทยาลัยมีการวิจัยที่ซ้ำซ้อนกันและคล้ายกัน ดังนั้นควรจัดกลุ่ม หรือแยกเฉพาะผลงานเพื่อที่จะทำให้ผลงานวิจัยนั้นต่อยอดไปในทิศทางเดียวกัน และรัฐบาลนั้นสามารถที่จะให้การสนับสนุนได้อย่างตรงจุดและครบทุกมหาวิทยาลัยในผลงานที่สำคัญ อย่างไรก็ดีนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศยังคงเน้นหนักในรูปแบบของการสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืน และสิ่งที่พบในขณะนี้คือยอดผู้ที่มาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยมากถึง 14.9 ล้านคน ซึ่งมีรายได้ 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในจำนวนนี้มากถึงร้อยละ 30 มีรายได้ต่อปีต่อคนอยู่ที่ 30,000 บาท อย่างนี้รัฐบาลนั้นรับไม่ได้แลัวจะต้องหาทางแก้ไขเพื่อให้ประชาชนนั้นมีอยู่มีกินด้วนโยบายต่างๆที่กำหนดไว้

" วันนี้มีการวิจารณ์การทำงานอย่างมากในด้านต่างๆ ทำไมไม่ฟังและจับประเด็น เวลาประชุมต้องฟังและจับประเด็นและนำกลับไปทำงาน เพราะรัฐบาลนั้นมองให้กลและกลับมามองในสิ่งที่ใกล้ตัว  ซึ่งทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานจะตองปรับแนวทางการทำงานทั้งหมดจะต้องคิดใหม่ ทำใหม่ มองให้ไกลและทำให้ได้อย่างมีประสิทธฺภาพ วันนี้เราเข้าสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ทำมาตามลำดับตั้งแต่ 1.0-2.0-3.0 โดยมีขั้นตอนในการทำงานทั้งหมดแล้ว ดังนั้นการเชื่อมต่อคนจนมาสู่คนรวยและทำงานรวมกันนั้นรูปแบบประชารัฐที่ดำเนินการอยุ่ในขณะนี้เป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนแนวทางการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่ออีกว่า การตอบคำถาม 4 ข้อ ที่ได้สอบถามไปนั้นต้องขอขอบคุณคนขอนแก่นที่ตอบคำถามมากที่สุดในประเทศไทย โดยขณะนี้มียอดของการส่งคำตอบมากกว่า 10,000 คน และวันนี้มีเรื่องใหม่ คือ 50 ประเด็นของประเทศ ที่สามารถต่อยอดแนวทางการทำงานได้อีกกว่า 1,000 ราย เป็นโจทย์ที่สำคัญที่เราจะต้องทำร่วมกันต่อจากนี้