Breaking ข่าว ทั่วไทย

สหกรณ์ฯคลองจั่นเเจง  “ชำระหนี้ปลายปีนี้ไม่ทัน!” 

วันที่ 23-6-60- นายประกิต พิลังกาสา ประธานผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจำกัด เชื่อว่า จะไม่สามารถชำระหนี้งวดที่ 4 รวมกว่า 500 ล้านบาท ได้ตามกำหนดภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจาก ศาลล้มละลายกลาง สั่งให้ขายที่ดิน 2 แปลงในจ.กาญจนบุรีและสมุทรปราการ ด้วยวิธีการขายทอดตลาด ซึ่งต้องใช้เวลานาน 

  

นายประกิต พิลังกาสา ประธานผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจำกัด

 

คำสั่งนี้เกิดจากเจ้าหนี้รายหนึ่ง ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพราะเห็นว่า ขายที่ดินได้ราคาต่ำเกินไป และใกล้เคียงกับราคาประเมิน ทำให้คณะกรรมการผู้บริหารแผนฯ ไม่สามารถขายที่ดินได้ด้วยตัวเอง ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งอนุญาต และมีผู้ซื้อบางรายวางเงินมัดจำไว้แล้ว  

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

 ประธานผู้บริการแผนฯ กังวลว่า สหกรณ์ฯ อาจล้มละลาย หากผู้บริหารแผนฯ ไม่สามารถจัดการทรัพย์สินได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากถูกคัดค้านจากเจ้าหนี้บางรายที่ไม่พอใจ ประกอบกับทรัพย์สินของนายศุภชัย ศรีสุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯ ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ( ดีเอสไอ) อายัดได้จำนวนหนึ่ง และแม้จะส่งหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้บริหารแผนฯ