ข่าว ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ‘พันโทหญิง’  ให้ ‘พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์’

วันนี้ (๒๓ มิ.ย.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระยศทหาร  มีรายละเอียดระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระยศ พันโทหญิง ให้ ว่าที่พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ซึ่งได้รับราชการ มาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน