Breaking ข่าว

แจงรถไฟทางคู่ผ่าน “ตัวเมืองโคราช”  เป็นทางรถไฟระดับดิน 

 
วันที่ 26 มิ.ย.60–นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ชี้แจงเหตุผลโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมาเป็นทางรถไฟระดับดิน ตามที่นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครราชสีมา ระบุถึงการดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ที่มีเส้นทางตัดผ่านใจกลางตัวเมืองนครราชสีมา ทำให้เกิดปัญหาแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง ประชาชนจะใช้สัญจรผ่านไปหากันไม่ได้ นอกจากต้องเดินทางอ้อมตัวเมือง ซึ่งต่างจากเส้นทางที่ผ่าใจกลางเมืองขอนแก่นที่มีการออกแบบให้สร้างทางรถไฟยกระดับ มีความสะดวกสบาย โดยหลายหน่วยงานในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้ออกมาแสดงเจตนารมณ์ขอให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ปรับแก้ให้มีการสร้างทางรถไฟทางคู่ยกระดับเหมือน  จ.ขอนแก่น นั้น นายอานนท์ กล่าวว่าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมานั้น อยู่ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกระเบา – ชุมทางถนนจิระ โดยช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมาถูกออกแบบให้เป็นทางรถไฟระดับดิน เนื่องจาก 


    
1. ช่วงสถานีรถไฟนครราชสีมาเป็นย่านใหญ่ และอยู่ห่างจากชุมทางถนนจิระเพียง 3 กิโลเมตร หากจะปรับรูปแบบให้เป็นทางยกระดับในช่วงดังกล่าว จำเป็นต้องยกระดับบริเวณย่านจิระด้วย ส่งผลให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นสูงมาก 
      
2. การปรับรูปแบบช่วงสถานีรถไฟนครราชสีมาซึ่งเป็นย่านใหญ่ให้เป็นทางยกระดับ จะส่งผลให้ไม่มีพื้นที่เหลือเพียงพอสำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในอนาคต 
       
3. ที่นครราชสีมามีโรงรถจักรสำหรับการซ่อมบำรุงรักษารถ หากปรับรูปแบบเป็นทางยกระดับ จะส่งผลให้ไม่สามารถนำรถเข้าโรงรถจักรสำหรับการซ่อมบำรุงได้ 

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น นั้น มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสถานีบ้านเกาะ ซึ่งอยู่เลยชุมทางถนนจิระออกไป มีระยะทางผ่านท้องที่จังหวัดนครราชสีมาประมาณ 80 กม. ตัวโครงการถูกออกแบบให้เป็นทางรถไฟระดับดินเช่นเดียวกัน ยกเว้นช่วงที่ผ่านตัวเมืองขอนแก่น เนื่องจากช่วงดังกล่าวมีจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับในบริเวณเดียวกันถึง 5 แห่ง จึงได้ออกแบบให้เป็นทางรถไฟยกระดับข้ามถนนเดิมยาวตลอด เนื่องจากมีความคุ้มค่ามากกว่าการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟเป็นแห่ง ๆ อีกทั้งยังไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการยกระดับทางรถไฟ 

ส่วนจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับจุดอื่น ๆ ในจังหวัดนครราชสีมานั้น มีระยะห่างกันค่อนข้างมาก ไม่คุ้มค่าที่จะออกแบบเป็นทางรถไฟยกระดับตลอดสาย การรถไฟฯ จึงได้ออกแบบให้มีสะพานข้ามทางรถไฟ หรือ ถนนลอดใต้ทางรถไฟ หรือสร้างถนนคู่ขนานทางรถไฟแล้วสร้างสะพานกลับรถรูปเกือกม้าทดแทนจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับเดิมทุกแห่ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยที่ประชาชนสองข้างทางรถไฟยังสามารถสัญจรไปมาผ่านทางรถไฟได้เหมือนเดิม 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

การรถไฟฯ ขอยืนยันว่าการออกแบบดังกล่าวได้คำนึงถึงหลักวิศวกรรม ความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาจราจร และความคุ้มค่าของการลงทุนเป็นสำคัญ