Breaking ข่าว ทั่วไทย

สนพ.ย้ำจำเป็นต้องใช้  “ถ่านหินผลิตไฟฟ้า”  

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

 
วันที่ 26-6-60-นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)ระบุว่า แม้ในปัจจุบันพลังงานทดแทนจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในหลายประเทศ แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำที่แม้ว่าจะมีเสถียรภาพแต่ก็ยังให้กำลังการผลิตไฟฟ้าได้ไม่มากนัก   จึงทำให้การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินยังมีความจำเป็น เนื่องจากเป็นพลังงานที่มีความมั่นคงและสามารถควบคุมได้  ประเทศไทยได้นำหลักพื้นฐานสามข้อคือ ราคาพลังงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางพลังงานมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า โดยเน้นย้ำถึงการพัฒนาเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในขั้นตอนผลิตไฟฟ้าและการกำจัดมลพิษเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน  

 

 ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐศาสตร์ของอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดสัมมนาหัวข้อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานไฟฟ้าที่เน้นการใช้พลังงานจากถ่านหิน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจาก4ประเทศ ประกอบด้วย เวียดนาม พิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ ญี่ปุ่น นำความรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน มาถ่ายทอดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับฟัง ซึ่งแม้ว่าทุกประเทศจะมีนโยบายพลังงานที่แตกต่างกันแต่ทั้ง4ประเทศเห็นตรงกันว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้จากถ่านหินมากกว่าร้อยละ50ในการผลิตไฟฟ้า 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน