Breaking News ข่าว ทั่วไทย

“สุรศักดิ์” ยังไม่ได้รับเรื่องBA ขอป่าสงวนสร้างสนามบินพังงา

วันนี้ (29 มิ.ย. 60) – พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเปิดส่วนขยายสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต (Aqua Dome) ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์กรณีที่บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด หรือบางกอกแอร์เวย์ส (BA) ยื่นเรื่องขอใช้พื้นที่เกือบ 2 พันไร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองทุ่งมะพร้าว ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่อสร้างสนามบินโดยจ่ายค่าเช่าที่ดินไร่ละ 50 บาท/ปี ว่า เรื่องดังกล่าวขณะนี้ยังมาไม่ถึงตน จึงยังไม่ทราบในรายละเอียด แต่เบื้องต้นได้สอบถามอธิบดีกรมป่าไม้แล้วทราบว่า โดยระเบียบนั้นเอกชนสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอใช้พื้นที่ดังกล่าวได้

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า เมื่อมีเอกชนยื่นเรื่องเข้ามาจังหวัดพังงาและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในบริเวณป่าสงวน แล้วสรุปความเห็นในเบื้องต้น และสอบถามไปยังท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นต้องการให้มีสนามบินเกิดขึ้นในพื้นที่ แต่เรื่องนี้ยังไม่ได้ทำประชาพิจารณ์

"จังหวัดพังงาจึงเสนอมายังกรมป่าไม้ว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าเสื่อมโทรม สิ่งที่จังหวัดพังงาและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เสนอมายังกรมป่าไม้นั้น เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นจากการสำรวจพื้นที่เท่านั้น แต่ยังไม่ใช่ข้อสรุป เพราะอธิบดีกรมป่าไม้ไม่อำนาจในการอนุมัติให้ใช้พื้นที่ ในกรณีที่มีการขอใช้พื้นที่เกิน 1,000 ไร่ จะต้องผ่านความเห็นจากครม.เท่านั้น” พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าว

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า การสร้างสนามบินนั้น ไม่ได้เริ่มต้นจากการขอใช้พื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาในเรื่องของแผนการบิน และแผนก่อสร้างสนามบินโดยภาพรวมของกระทรวงคมนาคม รวมไปถึงความมั่นคงของชาติ ขณะเดียวกันในส่วนของจังหวัดพังงานั้น จะต้องพิจารณาด้วยว่ามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างสนามบินหรือไม่ หากจำเป็น หน่วยงานไหนจะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

"จะเป็นการท่าอากาศยานฯ หรือเอกชน ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ หากเอกชนต้องการสร้างในที่ดินของตนเองก็ไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการได้เลย แต่กรณีใช้ที่ดินของรัฐจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และที่ดินของรัฐที่จะให้เอกชนเอาไปสร้างสนามบินนั้น จะต้องเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงๆ แม้ป่าเสื่อมโทรมก็ยังสามารถที่จะฟื้นฟูได้"

ส่วนประเด็นในเรื่องค่าเช่าพื้นที่ไร่ละ 50 บาท นั้น พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า ราคาดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นราคาเดิมตามระเบียบกฎหมายที่มีมานานแล้ว ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ ปัจจุบันการให้เช่าพื้นที่ของรัฐเพื่อการพาณิชย์นั้นมีน้อย โดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และไม่ต้องการนำที่ดินของรัฐจำนวนมากๆ ไปให้เอกชนเพียงรายเดียวหาประโยชน์ หากประชาชนรวมตัวกันในการนำพื้นที่ไปทำประโยชน์สามารถดำเนินการได้ จะต้องเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

"อยากจะฝากถึงชาวพังงาอย่ามาขัดแย้งกันในเรื่องนี้ เพราะขั้นตอนการดำเนินการอีกนาน" พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าว