ข่าว

ของขวัญปีใหม่ผู้ถือหุ้น Max จ่อสรุปโครงการโรงไฟฟ้าทั้งไทยและต่างประเทศภายในสิ้นปี

รศ. ดร. อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MAX ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการลงทุนในธุรกิจพลังงาน

ของบริษัทฯ ว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า PPTC ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กระบบ Cogeneration กำลังการผลิตรวม 120 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วน 21.5% โดยวางมัดจำไปแล้ว 100 ล้านบาท โดยคาดว่าจะส่งมอบหุ้นครบถ้วนทั้งหมดภายในสิ้นปี หลังจากได้อนุมัติให้โอนหุ้นจากสถาบันการเงินแล้ว และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะ R-EEP ที่ตั้งอยู่แพรกสา กำลังการผลิตรวม 9.9 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วน 20% จ่ายเงินครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในต้นปี 2560 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และได้รับอนุมัติวงเงินจาก ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งแล้ว 

ส่วนความคืบหน้าของการเจรจาโครงการใหม่ๆ ที่กำลังดำเนินการคือ บริษัทฯ อยู่ในการระหว่างเจรจากับโรงไฟฟ้าผลิตพลังงาน Cogeneration เพิ่มอีก 2 แห่ง รวมแล้วประมาณ 240 เมกกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น อีกหลายแห่ง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียด และรวบรวมข้อมูล โดยเตรียมนำข้อมูลที่ได้มาเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ (บอร์ด) และที่ปรึกษาทางด้านการเงินเพื่อพิจารณาการลงทุนต่อไปภายในสิ้นเดือนธ.ค. นี้