ปฏิทิน วันหยุดเดือนธันวาคม 2563 เช็กหยุดปีใหม่ วันไหนบ้าง

24 พ.ย. 2563 เวลา 8:11 น.

ปฏิทิน วันหยุดเดือนธันวาคม 2563 วันไหนบ้าง รวมวันหยุดยาวตามมติ ครม. 10 - 13 ธ.ค. รวมถึงวันหยุดช่วงปีใหม่ สิ้นปีนี้ได้หยุดยาวรวมทั้งสิ้น 4 วัน

ปฏิทิน วันหยุดเดือนธันวาคม 2563 วันไหนบ้าง รวมวันหยุดยาวตามมติ ครม. 10 - 13 ธ.ค. รวมถึงวันหยุดช่วงปีใหม่ สิ้นปีนี้ได้หยุดยาวรวมทั้งสิ้น 4 วัน

ปฏิทิน วันหยุดเดือนธันวาคม 2563 วันหยุดปีใหม่ ธ.ค. รวมข้อมูลวันหยุดเอกชน ราชการ หรือวันหยุดวันหยุดธนาคาร ซึ่งแบ่งออกเป็นวันหยุดยาว 2 ช่วง เพื่อให้ประชาชนได้วางแผนการเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับบ้านเกินช่วงสิ้นปี

ปฏิทิน วันหยุดเดือนธันวาคม 2563 วันไหนบ้าง รวมวันหยุดยาวตามมติ ครม. 10 - 13 ธ.ค. รวมถึงวันหยุดช่วงปีใหม่ สิ้นปีนี้ได้หยุดยาวรวมทั้งสิ้น 4 วัน หยุดยาวนี้ มอเตอร์เวย์ 2 สาย เปิดให้ใช้ฟรี 12 วัน หวังช่วยแก้รถติด

สำหรับ วันหยุด ธ.ค. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดจากวันที่ 7 ธ.ค. ซึ่งเดิมเป็นวันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม มติ ครม. เห็นชอบย้ายไปเป็นวันที่ 11 ธ.ค. 63 เพื่อให้เป็นวันหยุดยาว 10 - 13 ธันวาคม 2563

ปฏิทิน วันหยุดเดือนธันวาคม 2563 วันไหนบ้าง รวมวันหยุดยาวตามมติ ครม. 10 - 13 ธ.ค. รวมถึงวันหยุดช่วงปีใหม่ สิ้นปีนี้ได้หยุดยาวรวมทั้งสิ้น 4 วัน

ส่วนวันหยุดปีใหม่ซึ่งลากยาวตั้งแต่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2563 จะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 64 ซึ่งถือเป็นวันหยุดยาวสิ้นปีช่วงที่ 2 ตามตารางปฏิทิน หรือสรุปไว้ ดังนี้

 

วันหยุดเดือนธันวาคม 2563 (วันหยุดธนาคาร)

5 ธันวาคม 2563 - วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ "วันพ่อแห่งชาติ"

7 ธันวาคม 2563 - วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ (*บางหน่วยงาน)

10 ธันวาคม 2563 - วันรัฐธรรมนูญ

11 ธันวาคม 2563 - วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ (อิงตามมติ ครม.)

31 ธันวาคม 2563 - วันสิ้นปี วันหยุดปีใหม่63

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด