Breaking News ข่าว

สปริง กรุ๊ปแจกสมุดภาพเทิดพระเกียรติ 15 ธ.ค.ฟรี! ทั่วไทย

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ สปริง กรุ๊ป ได้จัดทำสมุดภาพเทิดพระเกียรติ ชุดสรรเสริญพระบารมี ตอน นบพระภูมิบาล แจกประชาชนทั่วประเทศ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ เล่ม

โดยในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มบริษัทในเครือ  สปริง กรุ๊ป กำหนดแจกให้กับประชาชนทั่วไปที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จำนวน ๓๕,๐๐๐ เล่ม ณ บริเวณซุ้ม Spring Group ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เยื้องประตูเทวาภิรมย์ ติดท่าราชวรดิษฐ์ ตั้งแต่เวลา  ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐น. สำหรับผู้เข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศที่มีบัตรรับสมุดภาพเท่านั้น 1 บัตร ต่อ 1 เล่ม

นอกจากนี้ สปริง กรุ๊ป  ยังดำเนินการแจกสมุดภาพอีก ๒ ช่องทาง  ช่องทางที่หนึ่ง สำหรับผู้อ่านหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ซึ่งสมุดภาพฯ จะได้รับการแทรกในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่      ๑๘-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  และช่องทางที่สอง ผ่านการติดตามและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสื่ออื่นๆ ในเครือ สปริง กรุ๊ป ประกอบด้วย สถานีข่าวสปริงนิวส์ ช่อง ๑๙ สถานีวิทยุ สปริง เรดิโอ เอฟเอ็ม ๙๘.๕ นิตยสารชั้นนำในเครือ MEI  และหนังสือพิมพ์ไลฟ์สไตล์รายสัปดาห์แจกฟรี BLT