ข่าว

ม็อบหนุน “ปาร์ค กึน ฮเย” รวมตัว ขอให้กลับมาเป็นผู้นำโสมขาวเช่นเดิม

วันที่ 17 ธ.ค.59 ผู้สนับสนุนประธานาธิบดี ปาร์ค กึน ฮเย แห่งเกาหลีใต้ ได้ออกมาเดินขบวนครั้งใหญ่ เพื่อเรียกร้องให้นางปาร์คกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม

โดยในวันนี้กลุ่มผู้สนับสนุนได้เดินขบวนใกล้กับบลูเฮ้าส์หรือทำเนียบสีน้ำเงิน สถานที่ทำงานของผู้นำโสมขาว พวกเขาบอกว่าผู้ที่ต่อต้านนางปาร์ค นั้นกำลังได้รับข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาด และต้องการให้เกิดความสันติสุขภายในประเทศโดยเร็ว

หลังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝ่ายต่อต้านจำนวนหลายแสนคนได้ออกมาเดินขบวนประท้วงขับไล่นางปาร์คให้ออกจากตำแหน่ง จากกรณีอื้อฉาวทางการเมือง

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. สภาเกาหลีใต้ลงมติปลด ปาร์ค กึน ฮเย ให้พ้นจากตำแหน่ง หลังจากมีความผิดฐานสมคบคิดกับเพื่อนคนสนิท กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นและก้าวก่ายการทำงานของรัฐบาล แต่มติดังกล่าวจะต้องถูกส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาก่อน โดยจะใช้เวลา 180 วัน หากมติถอดถอนได้รับการรับรอง ปาร์ค กึนฮเย จะพ้นจากตำแหน่งผู้นำของชาติเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม หากนางปาร์คลาออกจากตำแหน่งด้วยความสมัครใจ กระบวนการเลือกตั้งผู้นำคนใหมี่จะต้องเกิดขึ้นภายใน 60 วัน โดยจะดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี จากเดิมทีที่นางปาร์คจะมีกำหนดพ้นวาระในช่วงปลายเดือน กพ. ปี 2560