การเมือง

จี้ “ประยุทธ์” เด้ง “ศานิตย์”

“ศรีสุวรรณ” ร้อง “ป.ป.ช.” สอบ “ศานิตย์” รับเงิน “ไทยเบฟฯ” เทียบเคส “สมัคร” ทำกับข้าว ยังต้องพ้นตำแหน่ง จี้ “บิ๊กตู่” งัด “ม.44” เด้ง ถ้าเฉย จ่อร้องนายกฯอีกคน
 
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.59 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมด้วยนายสิระ เจนจาคะ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผ่านนายยงยุทธ มะลิทอง รองเลขาฯ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กรณีปรากฎมีการรับเงินค่าที่ปรึกษาจากบริษัทไทยเบฟฯ จำนวน 5 หมื่นบาทต่อเดือน ตั้งแต่ ปี58 ว่า อาจเข้าข่ายกระทำผิดตาม  พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103 ประกอบมาตรา 122 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 78 (16) (18) พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 6 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2544 ข้อ 7
 
นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า จากกรณีที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) แถลงถึงกรณีนี้ว่า พล.ต.ท.ศานิตย์ รับเงินเดือนที่ปรึกษาจากบริษัท ไทยเบฟฯ ตั้งแต่ปี 2558 เดือนละ 5 หมื่นบาทนั้น ไม่เข้าข่ายต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 78 (17) นั้น เห็นว่า สาธารณชนต่างวิพากษ์วิจารณ์กันโดยทั่วไปว่า เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและเข้าข่ายขัดหรือแย้งต่อประมวลจริยธรรมโดยชัดแจ้ง แต่ สตช. กลับพยายามช่วยเหลือ กลบเกลื่อนการกระทำดังกล่าว ทั้ง ๆ ที่เป็นหน่วยงานที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณชนในการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น เพื่อเร่งรัดขั้นตอนการดำเนินการกับกรณี พล.ต.ท.ศานิตย์ จึงยื่นเรื่องเพื่อให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษตามกฎหมาย ป.ป.ช. ต่อไป
 
นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า เรื่องดังกล่าวอาจเทียบเคียงได้กับกรณีของนายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกศาลวินิจฉัยว่า เป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนไม่ได้ จึงต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะไปจัดรายการทำอาหาร และรับเงินตอบแทนมาเหมือนกัน อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 ย้าย พล.ต.ท.ศานิตย์ พ้นจากตำแหน่ง เหมือนกรณีที่ดำเนินการกับข้าราชการคนอื่น ๆ ถ้าหาก พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ดำเนินการเรื่องนี้ จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ ต่อไป เพราะหากไม่มีข้อยุติจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี อาจกลายเป็นการรับส่วย โดยอ้างว่าเป็นค่าที่ปรึกษาได้