ข่าว

ถือมหัทธโนฤกษ์ บวงสรวงราชรถ-พระยานมาศ

กรมศิลปากร ถือมหัทธโนฤกษ์ ซึ่งเป็นฤกษ์เหมาะสำหรับการมงคล จัดพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ และเครื่องประกอบในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยวันที่ 20 ธ.ค.ติดตั้งนั่งร้านเริ่มบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาพิชัยราชรถ และเตรียมรับมอบไม้จันทน์ เวลา 15.00 น.จากกรมอุทยานฯ ที่สำนักช่างสิบหมู่ คาดวันที่ 26 ธ.ค.เวลา 16.19 น.จะมีพิธีตอกหมุดสร้างพระเมรุมาศ ทั้งหมุดหลักและหมุดรองจำนวน 9 หมุดกลางสนามหลวง 20 ม.ค.2560 เตรียมก่อสร้างพระเมรุมาศ

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.59 เวลา 14.49 น.ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ และเครื่องประกอบในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ ประธานพระครูพราหมณ์ และหัวหน้าพราหมณ์หลวง สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นผู้นำบวงสรวง พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร่วมในพิธี

พล.อ. ธนะศักดิ์ กล่าวว่า การจัดพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ และเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้มีส่วนร่วมดำเนินงาน โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ได้กำหนดเวลาฤกษ์ดังกล่าว เป็นมหัทโนฤกษ์ แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี บาทฤกษ์ทั้ง 4 อยู่ในราศีเดียวกัน เป็น “บูรณะฤกษ์” เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เพื่อบวงสรวงเทพยดาและดวงวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราช และครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์วิทยาการทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่ราชรถ ราชยานทั้งหลายได้สร้างขึ้นแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และได้ใช้สืบเนื่องกันมาในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์
“การบวงสรวงวันนี้เป็นพิธีการศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการบูรณะราชรถ ราชยานได้ประสบความสำเร็จ เป็นการสืบทอดพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณี ซึ่งระหว่างการบูรณะก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมโรงราชรถได้เหมือนเดิม แต่จะมีการกั้นเขตพื้นที่บางส่วน ทั้งนี้จะมีการทดลองใช้งานด้วย ส่วนความคืบหน้าในการจัดสร้างพระเมรุมาศนั้น ในวันที่ 26 ธ.ค.เวลา 16.19 น.จะมีพิธีตอกหมุดสร้างพระเมรุมาศ ทั้งหมุดหลักและหมุดรองจำนวน 9 หมุดกลางสนามหลวงโดยแต่ละหมุดจะมีการล้อมไม้กำกับจุดไว้ เพื่อให้ประชาชนใช้พื้นที่จัดกิจกรรม อาทิ สวดมนต์ข้ามปี จากนั้น ประมาณวันที่ 20 ม.ค.2560 จะกั้นรั้วเพื่อเตรียมการก่อสร้างพระเมรุมาศต่อไป”พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าว

ด้าน นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ในพิธีบวงสรวงจะมีการใช้เครื่องมือช่างประเดิมกระเทาะสิ่งที่จะบูรณะเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยตามธรรมเนียม และหลังจากพิธีบวงสรวงกรมศิลปากร กรมอู่ทหารเรือ และกรมสรรพาวุธทหารบก จะร่วมดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถทั้ง 5 องค์ ประกอบด้วย พระมหาพิชัยราชรถ เวชยันตราชรถ และราชรถน้อย 3 องค์ เกรินบันไดนาค 2 เกริน พระยานมาศสามลำคาน 2 องค์ พระที่นั่งราเชนทรยาน และพระวอสีวิกากาญจน์ โดยจะเริ่มจากพระมหาพิชัยราชรถ ซึ่งพรุ่งนี้ (20 ธ.ค.) เจ้ากรมอู่ทหารเรือจะเข้าติดตั้งนั่งร้าน จากนั้นสำนักช่างสิบหมู่จะดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่เรือนยอดบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ ส่วนการตรวจสอบความสมบูรณ์ของล้อและเพลา ดำเนินการโดยกรมสรรพาวุธ ทั้งนี้ จะดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยานให้สวยงามสมพระเกียรติ ซึ่งจะถือเป็นการเข้าสู่งานพระราชพิธีพระบรมศพ

นอกจากนี้ ในวันที่ 20 ธ.ค.เวลา 15.00 น.จะมีพิธีรับมอบไม้จันทน์หอม สำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศจันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สำนักช่างสิบหมู่ อำเภอพุทธมณฑล ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งกรมศิลปากร ได้จัดเตรียมสถานที่จัดเก็บไม้จันทน์หอม และเตรียมพร้อมในการดำเนินการต่างๆไว้เรียบร้อยแล้ว และในวันที่ 26 ธ.ค.จะมีพิธีตรึงหมุดกึ่งกลางพระเมรุมาศ ด้วย.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพิธีการเริ่มต้นด้วย พล.อ.ธนะศักดิ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาเครื่องสังเวยบริเวณด้านหน้าโรงราชรถ จากนั้นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ อ่านโองการบวงสรวงเทพยดา และดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราช การรำบวงสรวง โดยนักแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จากนั้นประธานในพิธี พรมน้ำอบที่เครื่องมือช่าง โดย อธิบดีกรมศิลปากร เป็นตัวแทนนายช่างนำข้าวตอกโปรยที่เครื่องมือ ประธานในพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องสังเวย ก่อนจะเข้าสู่ โรงราชรถ คล้องพวงมาลัยที่พระมหาพิชัยราชรถ เกรินบันไดนาค พระยานมาศสามลำคาน พระที่นั่งราเชนทรยาน พระวอสีวิกากาญจน์ เวชยันตราชรถ และราชรถน้อย ตามลำดับ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน