ข่าวทั้งหมด

เช็กอิน : เนปาล เยือน “สถูปโพธินาถ” แห่งดวงตาเห็นธรรม [คลิป]

มีโอกาสได้แตะเท้า ไปเยี่ยมเยือน “กาฐมาณฑุ” เมืองหลวงของประเทศเนปาล เมืองที่ใหญ่ที่สุด เป็นหนึ่งใน 3 เมืองของหุบเขากาฐมาณฑุ ท่ามกลางประชากรราว 3.2 ล้านคน

เช็กอิน : พะเยา เที่ยวบ้านไม้ไผ่ไตญวน ชิมเตี๋ยวห้อยขา 5บาท [คลิป]

กลุ่มแม่บ้านเปื๋อยเปียง หมู่ 14 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวห้อยขาสูตรโบราณ สูตรเก่าแก่จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำหน่ายเพียงชามละ 5 บาท โดยมุ่งหวังดึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ้านไม้ไผ่ไตญวน สถานที่ท่องเที่ยว นวัตวิถีโอท็อปบ้านเปื๋ยเปียง ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม

1 2 3 8