การเมือง

เลือกตั้ง 62 : วงแตก! “รุ่งเรือง พิทยศิริ” จ่อโบกมือลาไทยรักษาชาติ  ไร้เอี่ยวปมแคทดิเดตนายกฯ

หลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ถึงกรณีที่พรรคไทยรักษาชาติ เสนอพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค จากนั้นได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า การเสนอชื่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นการกระทำอันมิบังควร ขัดต่อโบราณราชประเพณีและขัดเจตนารมณ์ รัฐธรรมนูญ

ล่าสุดมีรายงานว่า นายรุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ เตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือต่อกกต. เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมติของพรรคในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี โดยจะนำเอกสารการยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค และกรรมการบริหารพรรค ที่ลงชื่อเสนอต่อ น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนพรรค เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมาไปแสดงต่อกกต.ด้วย