ข่าวทั้งหมด

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ ‘พระองค์โสม’ พระอาการโดยรวมดีขึ้น เคลื่อนไหวพระวรกายได้มากขึ้น

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2 เผย ทรงรู้พระองค์ดีขึ้น เคลื่อนไหวพระวรกายได้มากขึ้น ความดันพระโลหิตควบคุมได้ดี

สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “สามประสบ” สังขละบุรี

ผู้ว่า ฯ กาญจนบุรีลงพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ สำรวจลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “สามประสบ”ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ์ เตรียมความพร้อมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10

เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา!! เทิดพระเกียรติ “ร.๙” เป็น “อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์

สารานุกรมระดับโลก เทิดพระเกียรติอย่างสูง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการบรรจุพระนาม “ภูมิพล” (Bhumibol Adulyadej) ไว้ในเอ็นไซโคลปีเดีย ค.ศ.2017 ให้เป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ แห่งมนุษยชาติ

1 2 3 52