เห็นใจชาวนา หลวงพ่อเปิดลานวัดให้ตากข้าวฟรี

12 พ.ย. 2563 เวลา 6:41 น.

ชาวบ้านอนุโมทนา หลวงพ่อวัดบ้านปะอาว จ.ศรีสะเกษ บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน เปิดลานวัดและโรงเรียนให้ตากข้าวฟรี หลังเก็บเกี่ยวเพราะถูกน้ำท่วม

ชาวบ้านอนุโมทนา หลวงพ่อวัดบ้านปะอาว  จ.ศรีสะเกษ บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน เปิดลานวัดและโรงเรียนให้ตากข้าวฟรี หลังเก็บเกี่ยวเพราะถูกน้ำท่วม

ภายหลังจากที่มีกรณีที่ชาวนาได้นำข้าวเปลือกไปตากบนพื้นถนน โดยขอแบ่งพื้นที่ตากข้าวเปลือกเพียง 1 ช่องทางจราจร ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมา หลวงพ่อวัดบ้านปะอาว จ.ศรีสะเกษ เห็นใจชาวบ้าน จึงเปิดลานวัดให้ตากข้าวฟรี เพราะมนุษย์ต้องพึ่งพากัน

หลวงพ่อ ทวี ปัญญาทีโป เจ้าอาวาสวัดบ้านปะอาว กล่าวว่า รับทราบข่าวที่เกษตรกรชาวนาได้รับเดือดร้อนจากการเก็บเกี่ยวข้าวแบบใช้รถเกี่ยวนวดในขณะข้าวยังแช่น้ำอยู่ ยังไม่สามารถนำเก็บขึ้นยุ้งฉางได้ ต้องมาตากแดดให้ลดความชื้นก่อน ก็จำเป็นต้องนำมาตากบนถนน เพราะไม่มีพื้นที่ตาก ในแปลงข้าวก็มีแต่น้ำ

หลวงพ่อบอกว่าลานวัดเองก็กว้าง และว่างอยู่ อาตมาจึงเปิดให้ชาวนานำข้าวมาตากได้ทุกคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด เพราะ บ้าน - วัด - โรงเรียน หรือ บวร ต้องดูแลซึ่งกันและกัน เพราะเราเป็นมนุษย์ ด้วยกัน นอกจากวัดแล้ว ชาวนายังสามารถนำข้าวเปลือกไปตากที่สนามฟุตบอลโรงเรียน ได้อีกด้วย