ข่าวทั้งหมด

ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศ ปลดนามสกุลดังเมืองอุบล “แสนทวีสุข” จากบุคคลล้มละลาย

ประกาศจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษา ให้ปลดบุคคลนามสกุลดังเมืองอุบล “แสนทวีสุข” จำนวน 2 ราย จากล้มละลาย

ทูลกระหม่อมหญิง ทรงเล่า จนท.สายการบินดัง ซุบซิบใส่

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนพระองค์ ล่าสุดถึง “แอลเอ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทำงาน

โปรดเกล้าฯ ผบ.ทอ.-อภิชาติ เป็น ส.ว.หลัง ธีระเกียรติ ลาออก

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผบ.ทอ.-อภิชาติ โตดิลกเวชช์ เป็นสมาชิกวุฒิสภา หลัง นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ลาออก และพล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ พ้นจากตำแหน่ง

1 2 3 74