ข่าวทั้งหมด

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานปัจจัย ช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก 1 ล้านบาท

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกร จัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน 1 ล้านบาท ประทานแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักพระราชวังเผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1 2 3 50