“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.๑๐” ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีปธน.สิงคโปร์คนใหม่

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางฮะลีมะฮ์ ยาคอบ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ คนที่ 8 เมื่อวันที่ 14 ก.ย.60 ความว่า

ฯพณฯ นางฮะลีมะฮ์ ยาคอบ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันใกล้ชิดที่มายาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะกระชับแน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง

(พระปรมาภิไธย)

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร