ข่าว

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ริ้วขบวนที่ 4

 

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ร่วมเสด็จในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ และอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ออกจากพระเมรุมาศไปยังพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยาน และอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารขึ้นประดิษฐานในพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย ออกจากพระเมรุมาศ เข้าสู่ถนนราชดำเนินใน ผ่านหน้าศาลฎีกา เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน จากนั้นเข้าประตูวิเศษไชยศรี ภายในพระบรมมหาราชวัง

โดยขบวนพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร แยกเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารพักไว้ที่พระศรีรัตนเจดีย์ ส่วนขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยาน เข้าประตูพิมานไชยศรี อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งราเชนทรยานเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประดิษฐานที่บุษบกแว่นฟ้าทอง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน