ข่าว

ซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ทรงรับลูกชายผู้ป่วยเป็นบุตรบุญธรรม

ซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" ทรงรับลูกชายผู้ป่วยเป็นบุตรบุญธรรม

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งกองทัพเรือจัดถวาย เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว.  ที่โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม บ้านทุ่งหล่มใหม่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  

บ้านทุ่งหล่มใหม่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นหมู่บ้านที่มีราษฎร 145 หลังคาเรือน ประชากร 580 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บป่วยไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายกวาง และโรงพยาบาลเชียงคำ ปีที่ผ่านมา พอ.สว. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 25 ครั้ง มีผู้ป่วยไปรับบริการ 1,731 คน รวมทั้งจัดรถบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ มีผู้ใช้บริการ 419 คน

โอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสรับบุตรของผู้ป่วยนำเฝ้า เป็นลูกบุญธรรม พร้อมมีพระปฏิสันถารว่า “คุณป้าไม่ต้องกังวล หนูจะให้ทุนเลย คือว่า ทันที่ที่จะต้องจ่ายเอง ส่วนนั้นหนูจะจ่าย แล้วเอาอย่างนี้ ไม่ทราบคุณป้าจะรับได้ไหม ถ้าหนูจะรับเขา เด็กคนนี้ เป็นลูกบุญธรรมของหนู หนูจะเลี้ยงดูเขาอย่างดีที่สุด หนูเชื่อว่า อันนี้เป็นสิ่งที่พ่อของหนู คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ท่านก็คงทำอย่างนี้แหละ ท่านสอนหนูมา ให้รักประชาชน”

ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายดังกล่าวร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตัน เธอและบุตรชายก้มลงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน