ข่าวในพระราชสำนัก

แถลงการณ์ฯ “ราชินีในร.9” หายจากพระประชวร เสด็จฯกลับวังสวนจิตร

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันนี้

วันนี้ (30 สิงหาคม 2561) สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 3 ระบุว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า พระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ หายเป็นปกติ ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลง เสวยพระกระยาหารและบรรทมได้ดี ผลการเอกซเรย์พระบัปผาสะ (ปอด) ดี ผลการตรวจพระโลหิตปกติ

คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐานในวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2561

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน