ข่าวในพระราชสำนัก

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี” วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ความว่า

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน กรุงทิมพูในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวภูฏานหม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรภูฏานบนพื้นฐานของความเข้าใจและคุณค่าของความสัมพันธ์อันดีต่อกันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตร ระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้ใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน(พระปรมาภิไธย)มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร