ข่าว

ทูลกระหม่อมฯ ทรงฉายพระรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระพร

วานนี้ 4 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง หลังเสร็จพระราชพิธี รับน้ำอภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้พระนพปฎลเศวตฉัตร ทรงรับพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ รับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์ เครื่องราชูปโภค และพระแสงศาสตราวุธ เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสมบูรณ์

โอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์พระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านอินสตสแกรมส่วนพระองค์ โดยทรงเขียนข้อความถวายพระพรว่า “เนื่องในวโรกาสวันราชาภิเษก หม่อมฉันขอถวายพระพร ด้วยพรอันใดที่ดีที่สุด จงบังเกิดแก่พระองค์เพคะ ภาพนี้หม่อมฉันถ่ายเองเมื่อ #May42019 #วันราชาภิเษก #OnceinaLifetime”